Akademik Personelimiz

Akademik Personelimiz

Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
Dekan / Bölüm Başkanı

Dr. Öğr.Üyesi Ahmet SELÇUK BAŞARICI
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. İbrahim ÇINAR
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors