Akademik Personelimiz

Akademik Personelimiz

Doç. Dr. Gönül KAYA ÖZBAĞ
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı

Dr. Öğr.Üyesi Fatma Yasemin KOCA
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Murat YORULMAZ
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Dr.Öğretim Görevlisi Ayşe TAŞ
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Ezgi MANSUROĞLU
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors