Akademik Personelimiz

Akademik Personelimiz

Dr. Öğr.Üyesi Muhammed BAMYACI
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Osman ARSLAN
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm

Öğr. Gör.Ozan Hikmet ARICAN
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors