Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünün amacı öğrencilerine geminin güvenli seyirinin sağlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi beceriler kazandırmaktadır.

Deniz ticaret filosu için gerekli olan Uzakyol Vardiya Zabiti eksikliğinden dolayı iş olanakları oldukça fazladır. 4 yıllık eğitimden sonra bu bölümden mezun olacakların kazandıkları niteliklerle sektörde ilk tercihe girdikleri görülmektedir. Bölümde temel mühendislik derslerine ek olarak vardiya esasları, pusula bilgisi, elektronik seyir, deniz hukuku, deniz meteorolojisi, oşinografi ve, gemi manevrası gibi dersler alarak bilgilerini becerilerini artırırlar. Bu sayede çalışma alanlarıda genişlemektedir.

Bu amaçla, bölümümüze gelen öğrencilerimize uluslararası denizcilik örgütünün öngördüğü düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak sektörün gelişmesini sağlamaktadır. Teknolojiyide kullanarak denizciliği olabildiğince ileriye taşımak mesleki bilgi becerilerinin yanında takım çalışması ile personel yönetimini iyi bilen mühendisler yetiştirmektedir.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2016 yılında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü olarak kurulmuş ve eğitim öğretime henüz başlamamıştır.Fakülte Karamürsel/Kocaeli yerleşkesindedir.

Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavında MF-4 sayısal puanı ile giren öğrenciler 1 yıllık isteğe bağlı İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben “Kocaeli Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” almya hak kazanılacaktır.Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü müfredatı STCW 78 / 2010 düzenlemeleri (Gemiadamlarının Eğitimi Belgelendirilmesi ve Vardiya Tutma Standartları) Sözleşmesi'ne göre hazırlanmıştır. Bölüm öğrencileri I. Sınıfı tamamladıklarında 2.5 ay süreli I. Deniz Stajını, II. Sınıfı tamamladıklarında yine aynı süreli olan II. Deniz stajını yaparlar. III. Sınıfın II. Yarıyılında yaz tatili ile birlikte 7 ay süreyle 28 kredilik Açık Deniz Stajını yapan öğrenciler, eğitim-öğretimin ilk basamağı olan STCW 78 in A-II/1 Bölümünü tamamlamış olurlar. Bu duruma gelen öğrenciler Gemiadamları Sınavları Merkezi tarafından yürütülen Uzakyol Vardiya Zabitliği sınavına girmeyi hak kazanırlar. 7. ve 8. yarıyıllara devam edip başarıyla bitirenler STCW 78 in A-II/2 eğitimini tamamlamış olurlar. Her iki eğitim paketini tamamlamış olarak mezun olanlar gemilerde iki yıl Uzakyol Vardiya Zabiti olarak çalışmaları durumunda, Uzakyol Birinci Zabitliği sınavına girebilirler. Yine bu yeterlikle iki yıl denizde çalışanlar ise Uzakyol Kaptanlığı sınavına girmeye hak kazanırlar. Öğrencilerin üniforma giyme zorunluluğu vardır.
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği programının amacı, mezunlarını ticaret gemilerinde güverte zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Akademik eğitim, sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler, öncelikle matematik, fizik, kimya, temel mühendislik derslerini takiben, seyir ve gemicilik, yük işlemleri ve gemi yönetimi alanlarında uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında, öğrencilere Deniz Ulaştıma ve İşletme Mühendisliği lisans diploması verilir ve Gemi Adamları Sınavına (GASM) girmeye hak kazanırlar. GASM sınavında başarılı olan öğrencilerimiz “Uzakyol Vardiya Zabiti” olarak denizcilik firmalarında çalışabilirler. Müfredatımız STCW* 2010’a tam uyumludur.Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde modern bir yerleşkede eğitim vermektedir. Yerleşkede öğrenci uygulamalarına yönelik, en son teknolojiyle donatılmış simülatör sistemleri (Köprüüstü, ARPA radar, ECDIS, Makine, Sıvı yük elleçleme ve GMDSS haberleşme simülatörü), seyir, denizde güvenlik, gemicilik ve bilgisayar laboratuvarları yanında, Karamürsel merkezi'nde gemi terk filika sistemi ve Karamürsel Meslek Yüksekokulunda yangın eğitim ünitesi oluşan Denizde Güvenlik Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

İŞ OLANAKLARI

Mezunlar, uygun gemilerde vardiya zabiti olarak hazırlık dönemini takiben, dünyanın her yerinde seyreden gemilerde uzakyol kaptanları olarak hizmet edeceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, denizcilik sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki pozisyonlarda da çalışabileceklerdir.Deniz ulaştırma işletme mühendisleri; operasyon, yükleme-boşaltma, lojistik, ulaştırma, alım-satım, kiralama ve sigorta gibi denizcilik sektörüyle ilgili tüm alanlarda çalışabilirler.

Ayrıca gemi kaptanlığı yapabilmek için de bu bölümden mezun olmak gerekir.

* STCW: Standards of Training Certification and Watchkeeping (Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors