Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Programın temel amacı denizcilik sektörünün gerektirdiği nitelikler düşünülerek dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte mesleki yeterliğe sahip, uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak gemi makineleri işletme mühendisliği uygulamalarının işletim/yönetim düzeyinde deniz emniyeti, deniz güvenliği, deniz çevresi konularında farkındalık sahibi olan, deniz örf ve adetleri ile birlikte analitik düşünebilen, sosyal sorumluluk sahibi, disiplinli, takım çalışması, yönetim ve liderlik gibi niteliklere sahip Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri yetiştirmektir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünün kurulması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görülmüş, henüz bu bölüme öğrenci alınmamış olmakla birlikte en kısa sürede programa öğrenci alınması planlanmaktadır. Programa ileriki dönemlerde ÖSYM’nin yaptığı YKS sınavlarında sayısal puana göre öğrenci alınacaktır. Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü’nde 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezunlar KOÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Lisans Diplomasını alırlar.

Programda öğrencilerin üniforma giyme zorunluluğu vardır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programı öğrencileri ticaret gemilerinde uzak yol makine vardiya zabiti/mühendisi görevlerine hazırlamayı amaçlar. Akademik eğitim, üçüncü yılın ilk döneminde deniz stajı olarak uygulanan, toplam sekiz dönemden oluşmaktadır.

Öğrenciler, öncelikle matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik derslerini takiben, gemi makinelerinin işletilmesi konuları ile ilgili mühendislik alanında uzmanlaşırlar. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans diploması verilir ve öğrenciler Gemi adamları Yönetmeliği’ne göre Gemi Adamları Sınav Merkezinin (GASM) yapmış olduğu yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

İŞ OLANAKLARI

GASM sınavında başarılı olan öğrencilerimiz “Uzak Yol Makina Vardiya Zabiti/Mühendisi” olarak ulusal ve uluslararası çalışan ticari gemilerde çalışabilirler. İdare tarafından belirlenen hizmet süreleri bitiminde sınavla 2. Mühendis ve sonrasında da Başmühendis ehliyetine sahip olurlar. Mezunlar ayrıca gemi işletme firmalarında gemilerin bakım ve tutumundan sorumlu teknik personel olarak çalışma imkanı bulabilecekleri gibi, limanlar, lojistik firmaları, ulaştırma firmaları gibi özel sektör firmalarında da değişik pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Kamu sektöründe ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında, üniversitelerde, enerji santrallerinde ve tersanelerde iş imkanı bulabilmektedirler. Öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini açık deniz ve atölye stajlarının yanı sıra, Makine Dairesi Simülatörü, Yangın Eğitim Merkezi ve Deniz Güvenlik Laboratuvarlarında yaparlar.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors