İç Denetim Raporları

İç Denetim Raporları

2018 Faaliyet Raporu

Fakülte Yönetim Organizasyonu

Görev Tanımları

Hassas Görevler

Hizmet Standartları

İç Kontrol ve Risk Yönetimi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi

İş Akış Süreçleri

Kamu İç Kontrol Standartlari Tebligi

Memnuniyet Anketi

Misyon - Vizyon

Model Risk Analizi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Organizasyon Şeması

Riskli Birimler

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors