Kocaeli Üniversitesi
 

E-Hizmetler » Duyurular

 • Okul Stajı Staj Sürecine İlişkin Açıklamalar ve İlgili Evraklar


  Staj Aşamaları


  Staja Başlamadan Önce Yapılacaklar:


  1) Öğrenci staj yeri bulacaktır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.


  2) Öğrenci staj yapacağı işyerine  Staj Formunu doldurup kaşeletip imzalatacaktır. ( bilgisayar ortamında da doldurulabilir.)

  3) Öğrenci tarafından eksiksiz doldurulacak   Staj Formu  ilgili bölümünün staj komisyonu danışmanıtarafından da imzalanacaktır.

  * Sağlık yardım statüsü (1- Genel Sağlık sigortası kapsamındayım 2- Anne-Baba üzerinden sağlık yardımı almaktayım 3- Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 4- Bağ-Kur’a tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 5- Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 6- Herhangi bir sosyal güvencem olmadığından sağlık yardımı alamıyorum) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka işaretleyiniz. 

  ** Ücret Alıyormu (Firma tarafından ücret ödeniyorsa Katkı Payı Formunun doldurulması zorunludur.) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka işaretleyiniz. 

  4) Staj Formunu doldurup ilgili bölümün staj komisyonuna iletilmeden SGK evrağınız ( İşe Giriş Bildirgesi) verilemez.

   • SGK Belgesi 30 gün öncesinden çıkmamaktadır.

   Örnek: Stajına 01 Temmuz’da başlayan bir öğrenci, SGK Belgesi'ni en erken 02 Haziran’da alabilmektedir.

  5) Staj Evraklarını (Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri) tümü Fakülte web sayfasından temin edilebilirsiniz.

  6) İlgili Bölüm Staj Komisyonu Danışmanı uygun gördükten sonra öğrenci, staja başlamadan önce Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ne resimlerini (dijital olarak da basılabilir) önceden yapıştırıp Staj (SGK) Bürosu’na mühürletecektir. (resim olmayan evraklarınız mühürlenemez) 

  7) Öğrenci staja başlamadan önce, Staj (SGK) Bürosu’ndan alacağı Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (SGK Belgesi) işyerine teslim etmek zorundadır.

  8) Stajını İPTAL etmek isteyen yada kabul olmayan öğrencilerin ilgili bölüm staj komisyonuna en erken 1 (bir) hafta öncesinden Staj İptal dilekçesi vermesi gerekmektedir. Aksi halde işlem yapılamaz. 

  9) Yurt dışında yapılacak stajlar için SGK girişi yapılamaz. (ilgili bölümünüzün staj komisyonuna danışınız)

   • SGK Belgesi almak için TC Kimlik Numarası gerekmektedir.
   • SGK Belgesini ancak arkadaşınız sizin adınıza alabilir. İnternet, posta, faks vb. yollarıyla SGK belgesi verilememektir.

   

  Staj Esnasında Yapılacaklar:

  Öğrenci Staj Defteri'ni günlük olarak dolduracaktır.

   

  Staj Bitiminde Yapılacaklar:

  1) Staj sonucunda Staj Sicil Fişi firma yetkilisi tarafından değerlendirildikten sonra, kapalı bir zarf içinde öğrenci ilgili bölümünün staj komisyonu danışmanına iletilmesi sağlanacaktır.

  2) Fakülte web sayfasında (http://denizcilik.kocaeli.edu.tr/staj.html) mevcut olan Staj Defteri'ni öğrencilerimiz el yazısıyla kendileri  doldurabildiği gibi, bölümün isteği doğrultusunda, ilgili bölümünün staj komisyonu danışman görüşü alınarak bilgisayar çıktısı olarak da düzenleyebilirler. 

  3) Öğrenci staj bitişinden sonraki 2 hafta içinde Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ni bölümünün Staj Komisyonuna teslim edecektir.

  Bölümler arasında staj esasları farklılık gösterebilir; her öğrenci kendi bölüm staj esaslarına tabidir. (bilgi için; ilgili bölümün staj komisyonuna danışınız)

   

  Staj Yaptıkları Firmadan Ücret Alan Öğrenciler:

  Staj Başvuru Formunda bulunan ‘Ücret Alıyormu’ bölümü EVET ise işsizlik Fonu Katkısı formunun doldurulması zorunludur. Ücret alan stajyer öğrenciler, stajları bittiğinde  ‘Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu’ ve ekine ücret ödendiğini gösterir belgeyi (dekont) bölüm staj komisyonuna iletmelidir. Form’un ekinde dekont olmaması durumunda ödeme yapılamayacaktır. 

  Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışında olup; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi formunun 

Genel Açıklamalar
Okul Stajı: Yüksekokul Öğrencileri 30 Gün, Fakülte Öğrencileri 60 Gün
Okul Stajı Tarihleri: 01 Temmuz - 01 Eylül


Staj Yeri Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü öğrencileri sözleşmenin öngördüğü aII/1 müfredat programlarını uygulayan ve idare tarafından uygunluğu onaylanan işletmelerde stajlarını yapabilirler.


Staja Çıkmadan Önce Yapılması Gereken İşlemler
Staj başvuru formunun çıktılarını internet sitesi/öğrenci işlerinden alınız.
Staj yapacağınız kurum veya işletmeyle görüşme yaparak staj formunda ilgili alanları doldurunuz. Belgeyi firmaya onaylatarak 15 Haziran'a kadar öğrenci işlerine teslim ediniz.
Başvurunuz uygun görüldüğü takdirde staj komisyonu tarafından onaylanacak ve size bilgi verilecektir. Staj süresince öğrencilerin 30 günlük zorunlu sigorta kayıtları üniversite tarafından yapılacaktır.
Staj defteri okulun ilgili sayfasından indirilecek, çıktısı alınacak ve ciltlenecektir. Daha sonra okulumuzun öğrenci işlerinden staj defteri numarası alınız ve ilgili sayfaları mühürletiniz. (Uyarı: Staj Defteri ciltlendikten sonra Öğrenci İşlerinden Sayı, Tarih ve Onay Alınması Gerekmektedir. Bu işlemleri yaptırmayan öğrencilerin staj defterleri kabul edilmeyecektir.)


Staj Anında Yapılacak İşlemler
Staj defterinde işletme ile ilgili kısımları, katılış ve ayrılış tarihlerini eksiksiz olarak doldurunuz.
İşletmede yapılan uygulamaları ayrıntılı bir biçimde staj defterinde ilgili sayfaya yazınız ve yetkiliye onaylatınız.


Staj Teslimi İçin İstenen Belgeler
Staj defteri
Staj defterinde işletmeye katılış ve ayrılış tarihlerini gösteren yetkili tarafından onaylanmış sayfanın fotokopisi
Liman cüzdanı ve pasaporttaki çıkış ve giriş mühürlerini karşılaştırınız. Mühürlerde eksiklik veya hata var ise emniyet müdürlüğünden pasaport giriş ve çıkışına dair bir belge dökümü isteyiniz.
Pasaport ve liman cüzdanının aslı ve ön sayfa fotokopisi / hizmet belgesinin aslı ve fotokopisi
Doldurulmuş, onaylatılmış staj değerlendirme formları (kapalı zarf içinde)
Emniyetten çıkış ve girişleri gösteren belgenin aslı ve fotokopisi


Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Staj Yapabileceği Yerler:
1-Özel ve devlet limanları
2-Gemi kiralama ve brokerlik hizmeti veren deniz işletmeleri
3-Forwarding ve lojistik hizmeti veren deniz işletmeleri
4-Gemi acenteliği hizmeti veren deniz işletmeleri
5-Gemi armatörlüğü yapan firmalar
6-Yat ve marina işletmeleri
7-Gemi Adamları Yönetmeliği'nin 11. Maddesinde ifade edilen gemi işletmeleri (ticari tekne)

 

 

Okul Staj Uygulama Yönergesi (Yönetmelik)

Staj Başvuru Formu

Okul Stajı Defteri

Staj Değerlendirme Formu

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

 

 

 

 

 • Yat Kaptanlığı Stajı Staj Sürecine İlişkin Açıklamalar ve İlgili Evraklar

Genel Açıklamalar
Yat Kaptanlığı Stajı için Gemiadamları Yönetmeliği ve özellikle bu yönetmeliğin “Yat Sınıfı Gemiadamları Yeterliklerinin Şartları” başlıklı 11. Maddesi iyi bir biçimde incelenmelidir. Bu yönetmelikte ifade edilen gereklilikler yerine getirilmediğinde staj geçerli olmayacaktır.


Staj Yeri Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yat kaptanlığı stajının yapabileceği gemi işletmeleri (ticari tekneler) için Gemiadamları Yönetmeliği'nin “Yat Sınıfı Gemiadamları Yeterliklerinin Şartları” başlıklı 11. Maddesine bakınız.


Staja Çıkmadan Önce Yapılması Gereken İşlemler
Staj başvuru formunun çıktılarını internet sitesi/öğrenci işlerinden alınız.
Staj yapacağınız gemi işletmesiyle (ticari tekne) görüşme yaparak staj formunda ilgili alanları doldurunuz. Belgeyi firmaya onaylatarak staj başlamadan en az 7 gün önce öğrenci işlerine teslim ediniz.
Başvurunuz uygun görüldüğü takdirde staj komisyonu tarafından onaylanacak ve size bilgi verilecektir.
Staj defteri okulun ilgili sayfasından indirilecek, çıktısı alınacak ve ciltlenecektir. Daha sonra okulumuzun öğrenci işlerinden staj defteri numarası alınız ve ilgili sayfaları mühürletiniz. (Uyarı: Staj Defteri ciltlendikten sonra Öğrenci İşlerinden Sayı, Tarih ve Onay Alınması Gerekmektedir. Bu işlemleri yaptırmayan öğrencilerin staj defterleri kabul edilmeyecektir.)


Staj Anında Yapılacak İşlemler
Staj defterinde işletme ile ilgili kısımları, katılış ve ayrılış tarihlerini eksiksiz olarak doldurunuz.
İşletmede yapılan uygulamaları ayrıntılı bir biçimde staj defterinde ilgili sayfaya yazınız ve yetkiliye onaylatınız.


Staj Teslimi İçin İstenen Belgeler
Staj defteri
Staj defterinde işletmeye katılış ve ayrılış tarihlerini gösteren yetkili tarafından onaylanmış sayfanın fotokopisi
Liman cüzdanı ve pasaporttaki çıkış ve giriş mühürlerini karşılaştırınız. Mühürlerde eksiklik veya hata var ise emniyet müdürlüğünden pasaport giriş ve çıkışına dair bir belge dökümü isteyiniz.
Pasaport ve liman cüzdanının aslı ve ön sayfa fotokopisi / hizmet belgesinin aslı ve fotokopisi
Doldurulmuş, onaylatılmış staj değerlendirme formları (kapalı zarf içinde) (Staj farklı işletmelerde yapılmışsa her bir gemi işletmesi (ticari tekne) için ayrı staj değerlendirme formu doldurularak yetkiliye onaylatılacaktır)
Emniyetten çıkış ve girişleri gösteren belgenin aslı ve fotokopisi


Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Staj Yapabileceği Yerler:
Yat kaptanlığı stajının yapabileceği gemi işletmeleri (ticari tekneler) için Gemiadamları Yönetmeliği'nin “Yat Sınıfı Gemiadamları Yeterliklerinin Şartları” başlıklı 11. Maddesine bakınız.

 

Staj Değerlendirme:
Staj bitiminde staj defteri ve staj değerlendirme formu/formları ile okula başvurulacaktır. Okul, aday için staj değerlendirmesi yapacaktır. Stajı kabul edilen adaylar Gemiadamları Sınav Merkezi'ne sevk edilecektir.

 

 

Gemiadamları Yönetmeliği

Staj Başvuru Formu

Yat Kaptanlığı Stajı Defteri

Staj Değerlendirme Formu

 

©Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
4.Temmuz Mah., Atatürk Cad., No: 67, 41500 - Karamürsel / Kocaeli
Tel: +90 (262) 454 47 50 Belgegeçer: +90 (262) 454 40 72